TabNabber Tablature   Musician Supported
  Tablature de Piano
Espa˝ol English
Franšais Русский
Artiste:
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Piano

Piano Tab, Accords(4.7 from 3 votes)
32,054 Views, Last Update 12 years ago
by: bigg4lifeyol


New Tabber
[New Recruit]
Print
F>  Artist Name: Parokya Ni Edgar
R>  Song Name : Gitara
.>  ==========================================================
T>  
A>  GITARA BY PAROKYA NI EDGAR
B>  TABBED BY BIG G 4 LIFE YOL
N>  (INTRO & VERSE)
A>  3|----d---------d----d----------d---------d----d-------------|-
B>  2|----a-g-------a-g--a----------a-g-------a-g--a-------------|-
B>  1|----g---------g------------a--b---------b------------------|-
E>  
R>  3|-----d--------d----d------F-g--F-----e-----F---------------|-
.>  3|--------------------------d----d-----d-----d---------------|-
C>  2|-----a-g------a-g--a------d----------d--a--d---------------|-2X ALL
O>  2|-----c--------c--------------------------------------------|-
M>  1|--a--------------------------------------------------------|-
->  
F>  (MAIN RIFF) 
R>  4|----------------------------------c----g--------------------------|-
.>  3|----c-d---e-e-F---g-a--g--a-b-a-b-------------d-------------------|-
T>  2|--------------------------------------------b----a-b-a------------|-
A>  
B>  4|---------------------------------------c--e--d------c-------------|-
N>  3|----c-d---e-e-F---g-a--g-a--g--a-b-a-b----------b-b---a-g---------|-
A>  
B>  [Refrain]
B>  
E>  3|---c-------c------e------F--F-----F-g--F----------|-
R>  3|------------------c------d--d-----d----d----------|-
.>  2|---g-------g---e---------d--------d---------------|-
C>  1|---a-------a--------------------------------------|-
O>   Hahayaan na lang silang
M>  
->  3|---g-----g---------g---------------e---------e------------|-
F>  3|---d-----d---------d--------------------------------------|-
R>  2|------d------------------b---e-g------b--g----------------|-
.>  2|-------------------------g--------------------------------|-
T>  1|---g--------a---g--------e--------------------------------|-
A>   magkandarapa na manligaw sayo
B>  
N>  3|---c-------c------e------F--F-----F-g--F----------|-
A>  3|------------------c------d--d-----d----d----------|-
B>  2|---g-------g---e---------d--------d---------------|-
B>  1|---a-------a--------------------------------------|-
E>   Idadaan na lang kita sa 
R>  
.>  3|---g-----g---------g---------------e---------e------------|-
C>  3|---d-----d---------d--------------------------------------|-
O>  2|------d------------------b---e-g------b--g----------------|-
M>  2|-------------------------g--------------------------------|-
->  1|---g--------a---g--------e--------------------------------|-
F>   awiting kong ito
R>   
.>  3|---c-------c------e------F--F-----F-g--F----------|-
T>  3|------------------c------d--d-----d----d----------|-
A>  2|---g-------g---e---------d--------d---------------|-
B>  1|---a-------a--------------------------------------|-
N>   
A>  3|---g-----g---------g---------------e---------e------------|-
B>  3|---d-----d---------d--------------------------------------|-
B>  2|------d------------------b---e-g------b--g----------------|-
E>  2|-------------------------g--------------------------------|-
R>  1|---g--------a---g--------e--------------------------------|-
.>   Sabay ang tugtog ng gitara
C>  
O>  3|---g-----g---------g--------------------------------------|-
M>  3|---d-----d---------d--------------------------------------|-
->  2|------d---------------------------------------------------|-
F>  1|---g--------a---g-----------------------------------------|-
R>   Idadaan nalang sa gitara
.>  
T>  -------or mas maganda yta ‘to sa refrain (same chords as above)----------
A>  
B>  3|--c------c---c-------dF--F-g-F-----F--g----dF--g--------e-------|-
N>  3|-------------------------d---d-----d--d--------d----------------|-
A>  2|--g----e-g-e-g-e---da--------------------da----a--b--eg---b-g---|-
B>  2|-----------------------------------------------d--g-------------|-
B>  1|--a------a---a------------------------g-----------e-------------|-
E>  
R>  
.>  3|---dg--d--F--d--e--d--F-----------------|-
C>  2|-da-------A-----A-----A-----------------|-
O>  2|----------d-----d-----d-----------------|-
M>   
->   [Interlude]
F>  
R>  3|----d---------d----d----------d---------d----d-------------|-
.>  2|----a-g-------a-g--a----------a-g-------a-g--a-------------|-
T>  1|----g---------g------------a--b---------b------------------|-
A>  
B>  
N>  3|-----d--------d----d------F-g--F-----e-----F---------------|-
A>  3|--------------------------d----d-----d-----d---------------|-
B>  2|-----a-g------a-g--a------d----------d--a--d---------------|-a
B>  2|-----c--------c--------------------------------------------|-
E>  1|--a--------------------------------------------------------|-
R>   
.>  
C>  4|----------------------------------c----g--------------------------|-
O>  3|----c-d---e-e-F---g-a--g--a-b-a-b-------------d-------------------|-
M>  2|--------------------------------------------b----a-b-a------------|-
->  
F>  
R>  4|---------------------------------------c--e--d------c-------------|-
.>  3|----c-d---e-e-F---g-a--g-a--g--a-b-a-b----------b-b---a-g---------|-
T>  
A>  
B>  
N>   [Verse 3]
A>   Mapapagod lang sa kakatingin
B>   Kung marami namang nakaharang
B>   Aawit nalang at magpaparinig 
E>   ng lahat ng aking nadarama
R>  
.>  
C>   [Refrain 2] do the tab of ref.
O>  
M>   Am7                     D- Dsus
->   Pagbibigyan na lang silang     
F>          G            D/F#   Em 
R>   magkandarapa na manligaw sayo
.>   Am7        D- Dsus
T>   Idadaan na lang kita sa 
A>      G     D/F# Em 
B>   awiting kong ito
N>   
A>   Am7             D     G-D/F#-Em           
B>   Sabay ang tugtog ng gitara
B>   Am7        D     
E>   Idadaan nalang sa gitara
R>  
.>  
C>   [Adlib/Solo]
O>       
M>  
->  4|-------------------------------------e--d--------c---------------------|-
F>  3|----d-e-F-g-F-d---d-e-F-g-a--a--b----------b--b-----b--a--a--b--a------|-
R>  
.>  
T>  4|----d--d----c-c-d--e--d--------c----------------------c-d----d--e------|-
A>  3|----------b--------------b---b---b-g-g-a--g--F-g-a--b------b-----------|-
B>  
N>  
A>   [Refrain 2]
B>     
B>  
E>  3|---c-------c------e------F--F-----F-g--F----------|-
R>  3|------------------c------d--d-----d----d----------|-
.>  2|---g-------g---e---------d--------d---------------|-
C>  1|---a-------a--------------------------------------|-
O>   Pagbibigyan na lang silang     
M>   
->          
F>  3|---g-----g---------g---------------e---------e------------|-
R>  3|---d-----d---------d--------------------------------------|-
.>  2|------d------------------b---e-g------b--g----------------|-
T>  2|-------------------------g--------------------------------|-
A>  1|---g--------a---g--------e--------------------------------|-
B>   magkandarapa na manligaw sayo
N>  
A>  3|---c-------c------e------F--F-----F-g--F----------|-
B>  3|------------------c------d--d-----d----d----------|-
B>  2|---g-------g---e---------d--------d---------------|-
E>  1|---a-------a--------------------------------------|-
R>   Idadaan na lang kita sa 
.>   
C>  
O>  3|---g-----g---------g---------------e---------e------------|-
M>  3|---d-----d---------d--------------------------------------|-
->  2|------d------------------b---e-g------b--g----------------|-
F>  2|-------------------------g--------------------------------|-
R>  1|---g--------a---g--------e--------------------------------|-
.>   awiting kong ito
T>   
A>      
B>  
N>  3|---c-------c------e------F--F-----F-g--F----------|-
A>  3|------------------c------d--d-----d----d----------|-
B>  2|---g-------g---e---------d--------d---------------|-
B>  1|---a-------a--------------------------------------|-
E>   Sabay ang tugtog ng...
R>  
.>   
C>  
O>  3|---g-----g---------g---------------e---------|-
M>  3|---d-----d---------d-------------------------|-
->  2|------d----------------------e-g-b-----------|-
F>  1|---g--------a---g--------e-b-----------------|-
R>   gitara.. ooohhh...
.>  
T>   
A>  
B>  3|--------c-e-c---e------------F-g-F-d----------------------|-
N>  2|----e-g-------g----------d-a---------a--------------------|-
A>  1|--a-------------------------------------------------------|-
B>     idadaan nlng......
B>  
E>   [Coda part Plucking]
R>  
.>  
C>  3|--b---d--F--b--F-------a--C--e-a--e------G------------|-
O>  2|--g--------------------F-----------------F------------|-
M>  
->  
F>  4|----------------------------------c-------------------|-
R>  3|--F-G--G-a---G--F--G-F----e---a-b---b-a-a-b-a-e-------|-
.>  1|--------------------------a---------------------------|-
T>  
A>  
B>  3|----c-e----------------------------------------b-------|-
N>  3|-----------------------------------------------g-------|-
A>  3|-----------------------------------------------d-------|-
B>  2|--d--------------------------------------------a-------|-
B>   
E>   
R>  

3 Votes
5 star: 67%  (2)
4 star: 33%  (1)
3 star:  (0)
2 star:  (0)
1 star:  (0)
0 star:  (0)
 Rate:
5 star
4 star
3 star
2 star
1 star
Login to Edit
Edit
Tab

View Sheet Music
Sheet
Music

Speed:
Play Intro (login for the full song)
Play
Intro
Sustain:
Download midi (intro) ...

 

Comments / Corrections (2):
 

BloodyAngel


Tabber
[Tabber]


(11 years ago)
aba.. pinoy... ahehehe

Reply

bigg4lifeyol


New Tabber
[New Recruit]


(12 years ago)
cool

Reply

Comment on this tab   -   Unhelpful comments are exterminated.
  Your Guest Name:
      [Member Login]
  Comments:
 

Don't understand the tab?
See "How to Read Piano Tabs".
Supported tags:
<i>italics</i>
<b>bold</b>
<u>underline</u>
<tab>tab lines</tab>
  Are you a spam robot?

If not, solve the equation:
[55048 TabNabbers online]
©2019 TabNabber.com - Musician SupportedContact usAdvertisingPrivacy PolicyTerms of Usefacebook facebookGoogle +