TabNabber Tablature   Musician Supported
  Tablature de Piano
Espa˝ol English
Franšais Русский
Artiste:
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Piano

Piano Tab, Accords(0 from 0 votes)
701 Views, Last Update 4 months ago
by: Arit1
guest

Tabber
[Tabber]
Print
F>  7|--eecCccFcddddd-ddccdcCDfcCCC----fffff-ccffdf----dddd-dd-ccccc----dddddccddddf-----cccD--c------|
R>  7|---------d----------c--f-D----------------------------------------------------------------------|
.>  7|--d-CcCFCeccc-----e-eDcc-f----------------dfc----ff----D----------ff-------ff-------------------|
T>  6|AgaeDFagaFcgcDDCdbCedegAFcDgAdgAAggdfdbAAggdffgAgdd-cdbbggcGCCcAgdfgfCfgFDfddf---gGfffggbAdAdgAA|
A>  6|--D>a>>D----------a--A---d-------------------------------------------------------e>>>>>>>>>>>>>>|
B>  6|--G---------------e-----------------------------------------------------------------------------|
N>  6|g-FDAAFddAgADGf-fCDfcfFgcggDdg-----fbbg-c--Dc---eg---egG-c-C-----G-Add>AG--------fcc-GF--gg-----|
A>  6|DAdggggFggDGfgFfbAGceaeebaGdgD---A>AggdgecdgDDAgAbg--gdeDafaac>>AbgdgfAGef-cc----AeGcccbgffggAg-|
B>  6|--gdGa-aFc--gfC-a-c--GfbaACc>A------d---g>>>>>>>>>>>>>>g---------f-f-b-F---------G---FG---C-----|
B>  6|--Aad--A-f--------g--gGFgG---G-------------------------F-------------------------D---g----------|
E>  5|-----------------------b>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>|
R>  5|DAdDdgAFcgDgcfgdgddCddggdfCDGdCA>DddffffcfAAfafDgAGdadgAAdadeaFDgDffCDADggDDDafAADfGfdfDfAffdAfD|
.>  5|-----------------------a------------------------------------------------------------------------|
C>  5|--AcAcGd>cdbDDf-fDAGfA-fadgg>GA--A>f---GGG-caD---f>DGg>dGfccfDDg-A--dfbA>c>faDD--eGf-cddgd---f--|
O>  5|>>>>>>>G-------------g>D-C-------------------------------a-----------------------------f-b>>>>>>|
M>  5|--f>g--a----G----f>>>G-dAg-G>>>>>>>>>>>>D--a>>>>>>>A-D>>>D-ec----------c-G---b---G---A-a>f------|
->  5|--gaaD>D-d>>fac--A---D>ccD>A--g--f-----cac>f-----G-adc-Gdc-Aa-d--f>>D-GG-f-a-fA--f---DDgAa------|
F>  5|--cgGfgc>DgDddd-bbafGc>GGcDfDDf--dfDDD>DfD>DccA>DDDGcGDDgAdDDAfa>g>AGddCGA-ccddbddAF>GcGGD--AD>>|
R>  5|>DaADAfAAAfdacDDdgGdAfAAfAdddfDD-gDAdd-gAafdddbgAddfffdcDGGaAcaffdGGfGDdADfAfcbdbAdddfAAdGAdfd--|
.>  4|--F-DfG>G---fAD--Gg---cgAD---------------A-G-D-cGA---ccGe--ccdA-------Gc----g----d>>>AAdAA------|
T>  4|--G---------------G----A>>>>>>>>>>>>>>>>>>>A---A-----e--g--gDG-----------------------D-f-D------|
A>  4|--CGdAA-ccd>gcgggAA-GAGcgA-fD>g--g-A>>>DGG>DffdffgAfdAgDAf>AgffGDA>A>AAgGG-GDd---ffA-dGggf>AA--g|
B>  4|--c-Acc-AA--GGf-bDa>AdddGg-------------Gcg-f-g-GDDDdAgAgGd-DaAF--G>>>>gG-g--f----gA--GDGdb-fg>>>|
N>  4|--dDcGfdDGgdFCGAAgDAdGAfff>DfgDD>DAgA>>AfD-dcAAdAGGDFfDADAdffadDAgADCDDAADADGGAgdDdffFfDFg>gDggA|
A>  4|D>DAGDDDdDDgdfADdddffffGddgggDAA>AgDDDDgDcggGGDgccggfdeecgAdAgGdGDDgDCCDcADgAgddgAGddfdAfdADfADD|
B>  4|--A---------------f----------------------------D-------------F----------------------------------|
B>  3|------------A-----------------------------------------------------------------------------------|
E>  3|--cGgGGGGGAAdAAAggfAAAgggAADAcA--ADD>ADDDDADAA-gff>>AA>gggfA-gaDDADAAAAGDDDDAfgggDAAAAAfAGDgAgDD|
R>  3|--a-G------ggfaD-Da-fga-ADDa-AD>>>>A-D-G-A-----fFA--ag---fA--a-----D-DD-GA>AaA---Affff>>fDAAgD--|
.>  3|--G---------a-D---A---G----b-D---------------------------A-------------------g----------gA------|
C>  3|------------f-----------------------------------------------------------------------------------|
O>  2|------------------A--G-------------------------------------------------------g------------------|
M>  2|--GG>GGGGGagGfG-ggG-AAG-AGDabG--------------ff>g--e------------------------FffgggAAAA-A---DAAGDD|
->  2|--a-------G---a---a--a---ae-A----------------g----D------------------------f-G------------------|
F>  1|--g---------------------------------------------------------------------------------------------|
R>  
.>  7|-----c----d--dd--ec-c-cc--------D--Ddccf--f--------------------e--cc----dddddCeeeDc---fddf--fdcC|
T>  7|---------------------------------------------------------------------------------------------c--|
A>  7|-----------------c--------------c--d-------------------------------------f--g----c----c-f---df--|
B>  6|AaDgggAFAgfggdbgAdgdgfdcgffdd-gfFgDFGFFgg-fg-ggGG-Gg---ADAD--DAgDcgggggDddbCggDDgeaeggdddCfCCGaC|
N>  6|>>>>>>>d------------D-g-----------------------------------------c---F----------d--Fd-af----bbgeD|
A>  6|--------------------------------------------------------------------------------------------aF--|
B>  6|--------------------A----------------------------------------------------------f--cF>Dc----ccega|
B>  6|-----------------------------------------------------------------------------------a-f>>>>>>dd--|
E>  6|-g-a-fdD-Db-fbfAdga-aAaAfbb-----cc-Ggc-----c------------g>>>>>Ddagf>A--gfgggfaaafdDDddCCfGADgfdA|
R>  6|-dgd-agagfgfbggbgadAcgFgcgdff-dggFFgFgc>>>>f------------Ag---AaagDAfDADfgfdDDdgeAfAgaAGGGfdffabe|
.>  6|---f-dag--d-d-d-a-f-dDDDbdA-----------------------------------d-d-a-d--d-b>f>DdFdAgAAcD>>d-GGbAF|
C>  6|---D-A-A----------A-f-A--AG-------------------------------------A-D-a------b--egaafcFeg----deDFg|
O>  5|>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>c|
M>  5|ADDdcDAbAcfffddDdDgFAcccGDfffDfdcccdGadADDdGcdAAAddGdcafdDdDDDfdggGAcgDgdffddddgDFcDDgfdffddffAA|
->  5|fc-g>f>D-g-------Adcd>D-fA----A>ADdGfbGGG-Gd---D>>>>>>f--------gdGdGdcd-g---fAAdgffbg>>A>Dc-GcGg|
F>  5|>>>>>>>>>>>>>>>>>>A-----------------------------------------------------------F---FGc----------F|
R>  5|-----F-----------FcG----------------bD>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>D-----------gc--gdb>>>>>>>dgFd|
.>  5|-g>A-G-d-f-------gDDD-A-d>>>>>>>D-aAgd>>>>Ac----------D--------Ac>AcD-f-------GD>gGcF--C--g-ADDG|
T>  5|DfAc>A-AcDDDd---cdFgfAd>cd>>>>DbfADfafaDfGDf>>DGGDD--dddA-----cGDcggAAcffdd-DfcAcADAAcDD-bbfgGfD|
A>  5|ddgDfc>cFdddDDffDGGAcGbAAf>DDAdDGffcAGDdddfADDgddGGdfacDDAD--fDDADffgDgdDDD>ADDFdcAgGAdfddfgFdgf|
B>  4|-----------------------------------------------------------------------------------------------d|
N>  4|-G>>>>>>>c-------c--------------Dd-g-G-g-----------------------c------g>>>>A>>>>>>>>>G-----b>gDc|
A>  4|---------------------------------------------------------------------------------------------a-e|
B>  4|>AcD-c-D>GD-e>DDDGA-f-D-g--eAgA>AGGdAdfGgA>gG>Add>ddA-dA-----AdD-ccGG-A>>>>gD>DAGAcG>D--egADddaD|
B>  4|>g>c>G---g----e--DD>G---A>>A----fAdfffAf-f-G-------Af----------G---Ac>G----G--G>Df---g>>A--f-Dff|
E>  4|AdDA-fDccAAegDgAAgG>DDGDD>>DgDg-GffGGgGADDDffgDAfdGGgdfDAggA-gggDADDbcD--eAeg-AcccDAcA>>gDgAgbGA|
R>  4|DDGGDDcGDDgDDgAggAcDcGbGG>ggDADDgDAAgAddfggDAAgGAAAgdAAgDAAD-DDAAGGcDDc>gDDDAAgGADGcGcDDDeDgfAcG|
.>  4|---------------------------------------------------------------------------------------------f-F|
C>  3|--------------------------------------------------------------------------------------Dbg----F--|
O>  3|---GGGGGGgAADD-ggGG------DDAD-AgA-AAgg-AAgAA--A----Ag--ADD-DD-D-G--G-G-DADDAADDGG-GGGGaDDDADAgAf|
M>  3|---------Agb-------------eA-------------gAg------------D---------------A--A--AA------aAgA-gagAfG|
->  3|-----------D------------------------------------------------------------------G-------gAb-DA-dGd|
F>  3|---------------------------------------------------------------------------------------------f--|
R>  2|------GGG--------GG---GG-----------A>AAA---A-------------------aGGGGGG---DDD--GGGGGGGGG--GaGAGaG|
.>  2|---------------------------------------------------------------G---------------------------aGa-a|
T>  1|----------------------------------------------------------------------------------------------g-|
A>  1|------------------------------------------------------------------------------------------a--FF-|
B>  
N>  7|--f>c-C--gDe--eFeC-F----C-----------------------------------------------------------------------|
A>  7|----------C-------------------------------------------------------------------------------------|
B>  7|----------g------F------------------------------------------------------------------------------|
B>  7|----C>>>>>dC--F--f-C----c-----------------------------------------------------------------------|
E>  7|cccceCfCfdccgcfddgCeecccdCCcdCcddCd-------------------------------------------------------------|
R>  7|--e-D-cfCcFF--cfDdeDc-deecc---------------------------------------------------------------------|
.>  7|--C-fddddCeDcddCFeFcFeedDdddCdd-cd--------------------------------------------------------------|
C>  6|FgbaAgCGddDdCGDFecdDFeFCFcbda-CCaaDAD-----------------------------------------------------------|
O>  6|-dfga>>>>gb-abc--G-AaG--aG----d-----------------------------------------------------------------|
M>  6|----------c---g---------------------------------------------------------------------------------|
->  6|-f-cF-----e--Df----f-C--g-----------------------------------------------------------------------|
F>  6|----------d>>ge----e>f--b-----------------------------------------------------------------------|
R>  6|gFaFDcGfecabgCCbgeGcecCGDddGb-G>>>f-------------------------------------------------------------|
.>  6|aeFGgGegcffGdaFeagFFcAGdCFGgC-FaCCCD------------------------------------------------------------|
T>  6|eAcdead-fDCgGfGcGfedGFd-fbgf>>g-----------------------------------------------------------------|
A>  6|ADebde---aG-bddGcA-aga--cg----a-----------------------------------------------------------------|
B>  5|>c>>c-----G------e-b----------------------------------------------------------------------------|
N>  5|cgeGgagfcDfCfAdgbAgDGGffcCfffDaA>D>D------------------------------------------------------------|
A>  5|-d--------a------d-f----------------------------------------------------------------------------|
B>  5|dAdgdAf>fcbadGfGdgFAdF--d>A>>>D-----------------------------------------------------------------|
B>  5|fGf-a-----F>>>>>gD-a----C-----------------------------------------------------------------------|
E>  5|gbbcF>>>A-Cfb-c-GcDG----g-----C-----------------------------------------------------------------|
R>  5|-------------------F----------------------------------------------------------------------------|
.>  5|DDcfGg--CddGCdD>DGad>f>>A-----A-----------------------------------------------------------------|
C>  5|FfGbfdaAafADgfGAcfGgAdaGG>ggbef-----------------------------------------------------------------|
O>  5|-------------------C----------------------------------------------------------------------------|
M>  5|AegaAcDDgaDdGbgcAaccaAddffFbdbbC----------------------------------------------------------------|
->  5|-------------------e----------------------------------------------------------------------------|
F>  4|-------------------F----------------------------------------------------------------------------|
R>  4|>>>>>>>>A--------AGa----------------------------------------------------------------------------|
.>  4|cf-D----GDa--Fe-dafDe---A-----------------------------------------------------------------------|
T>  4|g-------cdF-----cFgf----g-----------------------------------------------------------------------|
A>  4|dcdgfGdAefg>>AgDgfaAfADdF>DDADe>>>>A------------------------------------------------------------|
B>  4|DA>AAg>gfcD--DAcGDFeF>>AD-fAdAD-----------------------------------------------------------------|
N>  4|GGffGfbDDaAgDgDGegcGAFAFf>gfgdbe>>>g------------------------------------------------------------|
A>  4|aggdDDAdgGdDgeFgDcAgdfdDdAAgDgADDDDDg-----------------------------------------------------------|
B>  4|--------CA-------Ged----------------------------------------------------------------------------|
B>  3|----------a---d---------------------------------------------------------------------------------|
E>  3|----a-gg--A--bGf-Agf----D-d--Ge-----------------------------------------------------------------|
R>  3|gcAAAAfAAadDADaGaaAgAAAbADDddgGDDAD-------------------------------------------------------------|
.>  3|-bbcgfaaf-beDeAgggDCaGagdAAAgcbAAD--------------------------------------------------------------|
C>  3|----GaAGF-eAeAga-DGAbagAG-Gb-AA-----------------------------------------------------------------|
O>  3|----------D---cc--C-----------D-----------------------------------------------------------------|
M>  2|--------F--------------------b------------------------------------------------------------------|
->  2|--------f---------------------------------------------------------------------------------------|
F>  2|GAAAGGGgGfaDeDaaaD-aAbaAc-AaaG-eeeDD------------------------------------------------------------|
R>  2|AG-Ga-g-a--eDe-G----ba--b--AGa----ee------------------------------------------------------------|
.>  1|---------------F--------------------------------------------------------------------------------|
T>  1|---------------g---g----------------------------------------------------------------------------|

 Rate:
5 star
4 star
3 star
2 star
1 star
Login to Edit
Edit
Tab

View Sheet Music
Sheet
Music

Speed:
Play Intro (login for the full song)
Play
Intro
Sustain:
Download midi (intro) ...

 

Comments / Corrections (0):
 

No comments yet...

Comment on this tab   -   Unhelpful comments are exterminated.
  Your Guest Name:
      [Member Login]
  Comments:
 

Don't understand the tab?
See "How to Read Piano Tabs".
Supported tags:
<i>italics</i>
<b>bold</b>
<u>underline</u>
<tab>tab lines</tab>
  Are you a spam robot?

If not, solve the equation:
[32914 TabNabbers online]
©2019 TabNabber.com - Musician SupportedContact usAdvertisingPrivacy PolicyTerms of Usefacebook facebookGoogle +