PLEASE NOTE: The composition below was created by people over whom TabNabber exercises no control. It is intended for private study, research, and to help educate and expand the talents of musicians everywhere. See our terms of use for more.

F>  7|---D-D-D---D---eD-d---ddCe---eeeCddd---Cee-dFFdFDededdDCceCDeeDdDDDfgDCCDeDCCDgDDDeddd-dd-d-|
R>  7|----------------------------------------------f-------------------------------c-------------|
.>  7|----------------------CC-------DD------dC--FddDeeDDCD-fdd-deDCeeCedDd-fee-CdcCDdCeF---------|
T>  7|----------------------------------------------F-f--------------f--------------eC------------|
A>  7|----------------------------------------------C-F--D----D------F----------d---fc------------|
B>  7|--------------------------------------------DeeDd-cdc-e-f-e-CdcCe-C-D-DDc-fededff-d---------|
N>  7|---------------------------------------------Cc-C-fg--d-C-f--DdD--F----dC-FD-dCed-----------|
A>  6|--------------------------------------------------------------a---C-------------------------|
B>  6|------------------------------------------------------------------b-------------------------|
B>  6|a-------e---------g-----b------c----F------bFfGdfadfdaGCdFA-fgegfFaaGddCfbADaF-bb--F--------|
E>  6|---------------------------------------------Fabc-G-aDD-AdG-FfGcdbc-aaagFFba-g-ad-----------|
R>  6|---------------------------------------------a----------------b---d-------------------------|
.>  6|---------------------------------------------bd-F-------a-g-b-f---F--C----------------------|
C>  6|---------------------------------------------dbfD-b-FFe-e-a-Gbc-ACG-eAe---D-----G-----------|
O>  6|f----C--A-F-----a-F--C-Fa------F-b--gg-gFe-adeggCfCFGCdgFbcFeAAbgceFCFFaCCcdCb-gFFFddFb-F---|
M>  6|daFF-F--CddF--g-F-b--FFgC-b-g-ggFaFgaCFfabddacfFdgFgfgcFDCFbdFdaFfDfdffDaddFFdgfafbbFbF-d-d-|
->  6|---------------------------------------------gF-A-c--f--C-d-a-g-edA-FDC---------A-----------|
F>  5|---------------------------------------------d--f---F---F-----F-gf--g--d--a---c-ff----------|
R>  5|-----------------------------------------g---b--Cfd-d-d-g-A-G-cdbag-F--DFgD-dcaAeg----------|
.>  5|-----------------------------------------e---c-cbaa-ADg-dgd-d-eaGdd-d-gaDbcbAagcaF----------|
T>  5|CA-dAd-AeD--g-gbfd-d-gegeGg-cF-cb-a--dGFdabddagdFcffadaaceDFgFbeaAaffdaFgdFFeddbdefbdgbbab--|
A>  5|bb---A--Ge--c---d-----FdG----g-gc-----dgaDeegCbbadcFDgbDDbegDcdccgDaaFdAdadggGbgbbadb---d---|
B>  5|d-----------A----------f--------d-----g--d---edeegDgbAfFfGa-egfbFcFgDaDgaeedFgDdgdd-a-------|
N>  5|------------------------------------------------c-------G-----g-d---------b---e--C----------|
A>  5|------------------------------------------------g---------------e---------C---F--a----------|
B>  5|------------------------------------------------d---------------D---------------------------|
B>  4|b-------e--b-----b-------------ba---d---Fb--A--beCb-ADd-F-eebgGAgbGbGbG-fAdbeFg-aF----g-----|
E>  4|gb-AAF--Ag-eg-Aabc-bgF-Fbeebgc-cbdggDbF-AeegegGccadbdegddeggeeacDdggafadAeggFDeecCbbgbb-dg--|
R>  4|A--b-b--b--Ac-c-gg-g-b-bAg--c--AA---b-b-bAb-gc-CagCaGAa-bbGbGcDeFFbdfcdaacbebgGCeG--bdd-----|
.>  4|----------------------------------------------------------------CC-----------A---g----------|
C>  4|------------------------------------------------F-----b-----f---fA--gD----F--e---c----------|
O>  4|------------------------------------------------b---b-F-----c-ebaaaabF--dbcGGd---b----------|
M>  4|-------------------------------ag---g---dg--b---gbg-gdc----Gg-cgegdfcdF-FDGFaa--Ca----------|
->  4|----------------------------------------------------------------cc--------------------------|
F>  3|-----------------------------------------------------------------d---c----------------------|
R>  3|----f---e-------fDdGdbfcceDdGgggADddAeAffAcbgcFCgFgbbebAFcabecfcfGbAdgFcbFgbAfGgffd---------|
.>  3|------------------D--f-----f----Fb--dcgF-G--b--FA-bc-c--A-Gf-----cGeDe-----G-g---c----------|
T>  3|----------------ddgbGcbggffgef-cedAbDAcAFegGfggcfgDdGgFcaefgfggGeAgaGbgbgeGeGbccFgb---------|
A>  3|g-g-b---c---e---gbFdgFFFFGeaDccffAgffffcbgGfGfcGcbdDgacFcfeGGbGgFfddgdfFFceaDGCGCAgbbG-g----|
B>  3|----------------bgfAcggffD-cf--FcgbggFbbcDe-ACfgedGgdFg-fbgea--F-DfbbG---GfAecgCeF----------|
N>  3|------------------------------------a-----------F----------------g---F----------------------|
A>  3|------------------------------------b-F-----e---C----b--g--------C-f-A-----------d----------|
B>  2|----------------F--fc-Ad-bDee--abgG-FccA--e-fcbAbFfg-------C-cb--c---a-c---d----AF----------|
B>  2|----------------GFFFFbcbceADfCCCaGFFgbbbbbfbDeccabgGFb--cbefbCCbaAFGfGbb-e-febc-bAg---------|
E>  2|----------------fggggcbcbDecCcccceggfaeccebAebCCGAFFgGbbbeAeeeccbbggggcabbbebeCccbG-------g-|
R>  2|-----------------------------------------------------------a--------------------------------|
.>  2|----------------------C--Abb---bAf--G-------C--b-g---------b-----F---A----------ag----------|
C>  2|-------------------------f-f----------------d--------------A-----g---b----------------------|
O>  2|--------------------------------------------A--------------D-----G--------------------------|
M>  1|-----------------a------------------------------bfGG-b-----------c------e-------------------|
->  1|------------------------------------------------------------------------A-------------------|
F>  1|------------------------------------------------------------------------b-------------------|
R>  1|-----------------fgaFbA-b-----baAFg-GAAbb--f-A-AGAgfeFAf-f-f-f-faAFFea-AgaDgFA-FbbF--------F|
.>  1|-----------------G-fg-b---------a-f----A-------GagFegG-A-e-d-A-GAgga-f-GfgfFeb--GGg---------|
T>  1|-----------------g-gb-----------b--------------gAeCD-C-G-D-F---F-FaG---ede-dC---aeG---------|
A>  1|----------------fFfFGAGbA-AD-AAbGgFggbbfAceDebbbgbfgfgbbbFfgdF-bbbfgFGbbGbeefebbfafgggg--ggg|
B>  0|------------------------------------------------------------b----A--------------------------|

PLEASE NOTE: The composition below was created by people over whom TabNabber exercises no control. It is intended for private study, research, and to help educate and expand the talents of musicians everywhere. See our terms of use for more.

font size
Increase text sizelarger
Decrease text sizesmaller
 
autoscroll
slowest
slow
medium
fast
fastest