TabNabber Tablature   Musician Supported
  Tablature de Piano
Espa˝ol English
Franšais Русский
Artiste:
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Piano

Piano Tab, Accords(0 from 0 votes)
374 Views, Last Update 1 month ago
by: magadeoz25


New Tabber
[New Recruit]
Print
F>  Here is your midi file as a piano tab: 
R>   The first number shown is the octave.  For example, 4| means all notes on the line are played on octave 4.
.>  ==========================================================================================================
T>  
A>  7|--------------d----------------------------------------g---------------------------C------------|
B>  7|---------e-DD-g-------e-d-g---------------------------De-----d---------------Cd----f-D-d---e--D-|
N>  7|------------d-c---------------------------------------FC---------------------------F------------|
A>  7|dddddd-FCcCdeCFCCeccDDDCcCCDeedd-edddCefdCecdcDdCeCCeCccDgcCdDDef-fefddeddff-cececedececCCecgcdc|
B>  7|--F-f---dCceCde---C---C-ede----C---f--d-e---D-eC-g----CDCcedCcd-d-----f------eC-ddcc-eCC-eDD-Ccf|
B>  7|-fCfc--ecdeCccC--CeCd-ceCecCd-ef---eedDdfddCCCCDdC-cgDeFcCCDcff-D-dd-fed-fe--dcCcCdegCcecccCcDed|
E>  6|-GAA-G-GgaaeaGAeGGCbFbdFe-gd--bd-g-g-Cg--ggaAAgaeG--bF-d-CAbFf--g-G-----C-f--cgAacCCGCAAAAFaCg--|
R>  6|-------AeGGF-A-gbb-ebA-CF-eb-------e-AA--fA-baaeCA--Fb-e-AFA-e----------G-C---AgA-eb-bCbaC-AGb--|
.>  6|---------AbA-c-G----d---a-b----------ge-----GG--A----C---ddF-g----------g-F---Fc--Ad-A-Cd---dd--|
C>  6|bbCbgbgfagAgeaaAAAFagaFAgFFagdde-GGdgdGGdddgceFGggAGedaaFeeeAddFFdF-Cgg-eGebgAaeGAaaAGdFGaAdcAd-|
O>  6|gddgddGgGecbAeeceFbAAFagbeaFdgFG-bgGdGbdGAGGggAAaebdGe-FdFggGGFgdcA-d---bdGGGGcaeGGGeebebFabeFg-|
M>  6|-----------a--------------------------------------------------------------d----G---e------------|
->  6|----------gC--------------------------d---------G--------b----------------b----b--cD---f----A---|
F>  5|----f-----------------------F------e---A----a------------d--ba--------b---C----cb--C---D----d---|
R>  5|----Dg-----e-g----d-A-d--gC-e----F-C--ba----ce------g-f--g-FFD------F-C---fC--dac--e-F-g-C--gF--|
.>  5|---------------------------------------C--------------------------------------------------------|
T>  5|----a----------------------------------F----------------------------------g---------------------|
A>  5|DFF-bb-G-bcc-ac--DF-caDbFFfggg-c-c-g-dcfbGgbFb--eaf-cbdCFFdeGbbC-CD-bbDbegFbccceCCFaaC-ddF-gFbF-|
B>  5|C---Fe-----b-Da---c-dba-Cbb-b----C-f-FgdeCc-Cc------D-FabfFddC----b-c-ggbFdgC-bgec-gec-eef-aDaC-|
N>  5|----C----------------------------------D----------------------------------b--------c--------f---|
A>  4|c-D-c----cae-bec-a--dddbecf-cc-a---A-b-c-e-cacCbaeb-fadabFFggD--------g-D-A--bAagfFCec-c-D--dbF-|
B>  4|FggggbcgcacbcccCceFCDAcdggFgggggga-bgFgFfgaagfbacbFeddaddDcFddgbbAgbbbAggbggGcgceaeeceddFadbDCgg|
B>  4|AbF-AggaaAgg-abefAddFbFcbaa-aaaA-g-gDg-ggbggAeecbccdbFbbFddbGa-egfc-g-e-FgfbcgaeccccagFfdd-gaFcd|
E>  4|-------------------------------------------------------------A------------F---------------------|
R>  4|-------------------------------------------------------------e----------------------------------|
.>  4|g-b--------c--a-----Ca-FFD--e--b-------b----c--Ceae-a-------aF------------b--a--f-ag---F----gd--|
C>  4|-----------C------------fb-------------e--------------------bg------------D------------------g--|
O>  3|--e-------------------a-f--D-------e--------------b-------eb--------------D---------------------|
M>  3|------------------------b---------------------------------A---------------A---------------------|
->  3|--D-e-------------b---gae--e-------D---e----------F------bGD------A---b---G----------c----------|
F>  3|FeAbbbbeeGeA--aeFfgACAGGabbbbebGbebbbbDbbbe-eeA-aeebFgFFcGbabbbbbbGbebgAebbbb-FDDDbeeeFGFFFFFabb|
R>  3|b-C-d----e----fF-GFb-FFDD--A--Ab---G-Abg-eA---e---c--be-bFde-e-A-Fb---ebb-e-f------g-b-------eA-|
.>  3|ebb-D-Df-C-e--ecbgfFFcbeA-ef-bee-b-FAeeG-Df--cD-e-DFGFcbFcCA-DAe-De-b-feD-F-e-Geee-GbFbcb--bGCe-|
T>  2|-----------G--------------------------------------G----------------------------------b---e------|
A>  2|-dF--aeGGaegGAefAACcdD-Cdf-df--e-d--Cef--fg-gCfggAg--Dab-Age--Fgff--eD--f-fdF-G-dd-AfGd-eA-AbdF-|
B>  2|-------A--AC------------e---F------------F--------f-----------D---------e-------a----A--CD---Fe-|
N>  2|DCDfefdFaAFAAGfFbbbCGbAggDDADeDfea--dDFf-DGGGgdGGbcddbcCbCdF-effeedDffDeFfeegGAaFggaeaACDdddAgA-|
A>  2|eeeefeCgAGaaaabbdcdbbAbAFeeeefeFffeeefeeeeaaAagaafebbAbddbeDefeeDDeeFeeDbedfeaagAAFgDebbbbbbCbfe|
B>  2|--------------------------------------------------A---------------------------------------------|
B>  2|-------a--DF---A--c-a--FD--fA----e----d--gA---a---F--CF--faf--dF----D---D-DD----fF-Gbd--Ag-CfAd-|
E>  1|----------------bb-------------------------a-----------b-----------------------------A----------|
R>  1|-b---a--a--a-a--AAAAA----------------------G-aa-G---A-ba--------------------F----a---a---a---ca-|
.>  
C>  7|------------------------------d-----------------------------------------------------------------|
O>  7|ef--c---e---f--fc-ff-dc--CfCD-C-d--c------------------------------------------------------------|
M>  7|C-------f-------d-c--ce---g---f-----------------------------------------------------------------|
->  7|fDDddfeDdDCedfedCdCCdDddDdcDCcDeccfedcd---------------------------------------------------------|
F>  7|Dc--D-d-g-dfD-fDD-defCC--edcffe-e-eD-f----------------------------------------------------------|
R>  7|dddDfdf-CdfDCDDeeCedCffCCfCfeCc-CdcF-ee---------------------------------------------------------|
.>  6|------------------------------a-----------------------------------------------------------------|
T>  6|G---b--Fedb--DgdeFGAecaAeAFdGGCFaggA--b---------------------------------------------------------|
A>  6|d---F----A---C-e-aaGAedcGdaedAbgbF-C--a---------------------------------------------------------|
B>  6|----e----e-----C-GbaggfG-aggFCcaee-d--F---------------------------------------------------------|
N>  6|------------------------------d-----------------------------------------------------------------|
A>  6|----f---------------------d---G-----------------------------------------------------------------|
B>  6|FFFFddgCgbadFddGGcedaFFaabGGAFgcAAdaggeF--------------------------------------------------------|
B>  6|cdgggFFdace-gcFFaAgeGaceAFAaaaAdCaaF-ad---------------------------------------------------------|
E>  6|----A----g-----g-b-g-AA---fA--f-----------------------------------------------------------------|
R>  6|----G----f-----A-fcb-Geg--CF--eA---G------------------------------------------------------------|
.>  5|f---------b-----------D---bCe-e--b-DF-d---------------------------------------------------------|
C>  5|d---D-----g--f----g---fc-cFbdag--c-fbcb---------------------------------------------------------|
O>  5|-----------------------------------c------------------------------------------------------------|
M>  5|-----------------------------------a------------------------------------------------------------|
->  5|-----------------------------------d------------------------------------------------------------|
F>  5|ggcbgf-FagabbagAgdcefbgeCggdggFGadgFdggd--------------------------------------------------------|
R>  5|b---e---b-FF-gCDceD-ggcgFCegbdbgFadbgFa---------------------------------------------------------|
.>  5|D---------------------b---d------F-g------------------------------------------------------------|
T>  4|De--fg-FffFDeAgbafacgeF-a-DCb-cbFgbdga----------------------------------------------------------|
A>  4|bggbgbbbababGgdggcFgebcccDbcaddFbDgFfgg---------------------------------------------------------|
B>  4|----------------------a-------------------------------------------------------------------------|
N>  4|gb-gbGgegFcggCbccaceccb-G-eDd-CDdfFbbF----------------------------------------------------------|
A>  4|---------c---c--------D----gg-A----c------------------------------------------------------------|
B>  4|-------------D--------C-----D-------------------------------------------------------------------|
B>  4|F---c--g-agabf-a-ADaagd---FdC-bdgF-e------------------------------------------------------------|
E>  4|---------g-e-b---DeC--A----FF-fa---g------------------------------------------------------------|
R>  3|e-----------------------F--C---bA---------------------------------------------------------------|
.>  3|--------------------------------b---------------------------------------------------------------|
C>  3|F--------b----A---------c-ggF-GFa---e-----------------------------------------------------------|
O>  3|bbbbFeAeeFdbDbbbeeeeeeGADbFFbFFCCFbGAbbb--------------------------------------------------------|
M>  3|GeA-e--b-eb-eee--F------f-ccD-aGee--Cf----------------------------------------------------------|
->  3|DDe-G--fbGeebGDA-gaaaaeeeFGbC-bgDb-ebe----------------------------------------------------------|
F>  2|--d------------a--------d-------e---b-----------------------------------------------------------|
R>  2|-CF-F-e---dAd-Dfa-FDfAa-CC-FA-GfGfeFAF----------------------------------------------------------|
.>  2|--D------------F--------A--fd--FF--dD-----------------------------------------------------------|
T>  2|feb-DefD-feeeffDGGaFFGGbFdbAbAdbCFfefDe---------------------------------------------------------|
A>  2|efeeefDeeefDfeeegagdgaAffbAbDbbdgeDDeeDe--------------------------------------------------------|
B>  2|---------------G--------------------------------------------------------------------------------|
N>  2|--g-f-F---Dd--ddA-----g-b--eg--eA--fdf----------------------------------------------------------|
A>  1|-------C-------------a--------------------------------------------------------------------------|
B>  1|--a----A--A----G----eG------F-------a-----------------------------------------------------------|

 Rate:
5 star
4 star
3 star
2 star
1 star
Login to Edit
Edit
Tab

View Sheet Music
Sheet
Music

Speed:
Play Intro (login for the full song)
Play
Intro
Sustain:
Download midi (intro) ...

 

Comments / Corrections (1):
 

BA


Admin
[Admin]


(1 month ago)
Sometimes the midi converter doesn't work very well at all. This is one of those times. It usually is because the midi file used is old (the original midi formats can be read but the tracks get all jumbled up). If you want to send us the original file at tabnabber@gmail.com we may be able to help get your file converted correctly.

Reply

Comment on this tab   -   Unhelpful comments are exterminated.
  Your Guest Name:
      [Member Login]
  Comments:
 

Don't understand the tab?
See "How to Read Piano Tabs".
Supported tags:
<i>italics</i>
<b>bold</b>
<u>underline</u>
<tab>tab lines</tab>
  Are you a spam robot?

If not, solve the equation:
[10916 TabNabbers online]
©2019 TabNabber.com - Musician SupportedContact usAdvertisingPrivacy PolicyTerms of Usefacebook facebookGoogle +