TabNabber Tablature   Musician Supported
  Tablature de Piano
Espa˝ol English
Franšais Русский
Artiste:
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Piano

Piano Tab, Accords(0 from 0 votes)
1,683 Views, Last Update 1 year ago
by: Anonymous
guest
[Guest]
Print
F>  7|--e-C-C-CCdFF-------e--e-------------------------------------------------------------------C----|
R>  6|-ed-eGCFFdFDa-FFdd-ddCC---FFC------------------------------------------------------------------b|
.>  6|------ad-g----e---------------------------------------------------------------------------------|
T>  6|----A-egAA-d--cgee--------D---------------------------------------------------------------------|
A>  6|-Fe-FeAedCdaDdddFb-eedeCeCCDb-------------------------------------------------b----C---F---FF--e|
B>  5|-aagcb-gFadcdgcfCaCFdda-dDFCb-b-----------------------------------------------b-d-----dF------e-|
N>  5|-c-CeF-bgFb---egaCdg-ee--CCDC----------------------------------------------------------g--------|
A>  5|----Fc----c----e-e---b----A-D-------------------------------------------------------------------|
B>  5|-bgaCeeaagadcbbCebbbeFFeFFDAADD---------edccc---c----c---------------dcc---ccacFc-bgFbbCd-bFFFbc|
B>  5|----g-------------------------------------------------------------------------------------------|
E>  4|bac-d-gag-b---aGaa--ga---gD---------------c------e--a------------------------ab-------e--------g|
R>  4|-e----abb-----ee---------Fe---------------------------------------------------a-----------------|
.>  4|------d-----------------------------------------------------------------------------------------|
C>  4|ebgggecFdggeecgaGgebeegFgbgDbFb--g-eF--bdedd-dgaccFFFbbagFgabb--FbbebCCCdbbccedadDeggebgbfbegFbF|
O>  4|ggbacgFgabcgggbgebgeaga--aabDDF----b----bdeC---cegCCba--e--bg---gD-ggdcbGc-edccb-egFebgbebebFdFe|
M>  4|cAacF-edFde---GbgG-gCCF--DF-g-----------e-C----CCCddd-----------a---egGd----ggA--d---gdege-F-b-b|
->  3|---------------d---g-A---------------F--b--------------------------------------------------F----|
F>  3|-------------------------------------b----------------------------------------------------------|
R>  3|---------------g--aCaC---------------fF-D----g--------------eb---------b------------f----g-cd---|
.>  3|-------F-cccCgcFCCCFCaa-DgbFbFF-bDbbdddbccggdcgDeggFaadDgFFbbebbbbbeefge--aeccDFFbbbFbgbcbbgFbbc|
T>  3|---------FggccCCgegadd--ddFbF----eg-DAb-gg--bb--g-aad-b-----Dgg-D--bbeDD----a-d-bD-Fge--ge-bbF--|
A>  2|------------------------------------------------------G-------------------------------g-e--d---f|
B>  2|aa--aAabbbcccCCCCC---ddDdd-bb----fe-----cb-b---aG-DG-ggg-----f--FFFgF-GgGGaaGgb--fee-bGfafeed-Dc|
N>  2|----------------------------------------------------------------------------------------f--D---G|
A>  2|-----a-------c---------d-c-------e---------A---Aa-----F------e--------aG-----b---e----F-b-fb---F|
B>  1|-------bb----------------b------------------b---------------------------------------------------|
B>  
E>  7|----------C--------------------------------------------------------------------------F-d-g-F-cd-|
R>  7|-------------------------------------------------------------------------------------------C--c-|
.>  7|d--------Cd--------dd-CC------------eFC------------------------d--------------------ddCCCd-ddCFc|
C>  6|---------g---FF----G---------a---a-gab-e--------gg-GeC------C---gcc---------g-ge----CCFCgFCdfCGb|
O>  6|----------------------------------------------------------------------------------------------f-|
M>  6|---------------------------------------------------Ad----------------------------------gb--GCddd|
->  6|-----------------------------------G-a----------bb-CA----------------------------------dC-gCdfFG|
F>  6|----------------------------------------------------G--------------------------------------fG-Cf|
R>  6|b-ad--eegF-eFdbF--FgggF-FFebcd--FeeeggFabb---dCdddedCGdFd---eFeGGGFe---d-d--D-egdFFaadCedgbFFGeF|
.>  5|------------------------------------e---------aa----b--------g------F---------------------g---g-|
T>  5|------------------------------------F---------------d-------------------------------------------|
A>  5|--d-dCaegCdcd-d--C------F---cFd--beeAdbeecb-edFFdbcdFFFaaaegFecbbdadc-bdF-F-cCddCcdcaCdFggFCCdaC|
B>  5|--------cg-F-----------------d----bgD-d-----cFbdbgbFcaa---gacbG---cge-d-----gccFd-baFDebdFCdd-eg|
N>  5|---------d-d------------------------c--------bcb--gagc----aeecd---bFg-------a-b---F--aad--b---d-|
A>  5|dcc-cgcceFcbcbbbFbbgg-FeDbe-dccGecgbgbCddee-dgdeccCcedbFbFFFdFbdgggeaFFFddddDgeceCeAcFDeFddgeeCb|
B>  5|------------------------------------a--------cgc----ab-------dg---F-b----------------egg--G---b-|
B>  4|--b----ea-c---dfC------aDD--b--G----d-------bCdc---dcdd--d---gee-ddb-------ga-cgF-dFd-da--b-gbCg|
E>  4|----------------g----------------------------bg------F--------a---c---------c--FD--ba-g---C---db|
R>  4|----------------------------------------------------------------------------------------------f-|
.>  4|cccddagagFaFddagDDbbbgaFaFdgcbadbcacabddeeebgeaggeggFgbFFbdaadgggbgaddgbbbabGagcggcaAFFbgggabgeC|
C>  4|-edbbecgedddgbFdbgFgg--bea-bg-GbGegaFdagb-beecce-beeeCadaDa-CeDc-geccbdda--eebeddFedbbbe--abeCba|
O>  4|--gg--ecc-Fab-gbaa-e---Dbb--e--e-aceeFFb---gagFa-g-DacFadab-dccf-cbdg---g--cbeaaaaFAcaag--cCCage|
M>  3|---b---f--c---af------------------------g----F-----------dg-ac----------d-------d-Fc--g--bAAefgA|
->  3|----------f----------------------------------------------D----------------------F--b--d---ae-g-e|
F>  3|e--C-aDg-Cd--bGbDg-eg--D----gbGG--agb---bb--aa-b---------cc-AG-----bg--dg---a---a-gFbbf--gfFfaAa|
R>  3|ggcdgbcc-cCbFddaFbaFegbababbbebeeeeagbFbfgbDffFFgga---bcFAdgFagggcccbg-bCgagGeggDFcAFAabeDefAAag|
.>  3|c-bgbgeD-FaFbggggFbbb--b---eDgeb--cccdbgee--eg-gA-g----b-bbFbg-c--bacb-gG--be-efgdCCcFGebebgaefG|
T>  3|--------------------------------------------------------------------------------------e---------|
A>  2|--g------b----------------F--------Gb---b---f---------aa-------------------a--------------A--a--|
B>  2|-CbF----ae---a--c--Afe-FfffGFGaGaGGbaa-efbafbebaaaaa-agAbb--b-c-cc-ccggGgggga--ad-Cgbcbbe-DaaGGA|
N>  2|------------------------------------A-----------------------------------------------------------|
A>  2|-DFg-----d---G-----------Fgg--Ga-aaaGG--A-beeb-A------Ab------------gG-g-G-G------cc-bf---aAAgaa|
B>  1|-------------------------------------b------------------b-b--------------------------bb---------|
B>  
E>  7|-----------------------------------------------------------C------------------------------------|
R>  7|Ce-------------------------------------------C-----------dee------------------------------------|
.>  6|fFd-F----------b------ce-----bcc-----D-----------d------b-F----------e-------e-F---g--f---FF----|
C>  6|b-----------------------------------------------------------------------------------------------|
O>  6|F-----------------------------------------------------------------------------------------------|
M>  6|db---------------------g-----gFF-------------------------------------b----------------a---------|
->  6|G-----------------------------------------------------------------------------------------------|
F>  6|CdFFd-e------g-eFFFFeedddg--gegdF--F-FD---e-F----e-de--cegagddee-e---DeFg----FFgg-gFg-F-FFgg----|
R>  5|----------------------------------------------------------F-------------------------------------|
.>  5|----------------------------------------------------------d-------------------------------------|
T>  5|Gbe---b-ccD------c----d-dd---ced---------ce--D-Fddc-a--eeCaaaed-----------eCd----C-----d-------d|
A>  5|bGC---d-a-F-------------------c----------------e----d---bcgbCd------------d------------C--------|
B>  5|gg----a-----------------------F----------------d----------e-------------------------------------|
N>  5|CCce-acbebc--ggg-FF-eeeccb--cegF---g-F---gg-FFFDeeddcccccgcFFFeeee-Fee-ccccdC----d-----eD-D---dC|
A>  5|------e---------------------------------------------------b-------------------------------------|
B>  4|Fbg------F-------------------a--------D-----a-----------a-d----------------------g------F-------|
B>  4|-C-------e-------------------c--------------e-------------b-------------------------------------|
E>  4|becggceacgbbbbbbbdbbb-gcG-gaaGcdcbbbgbg-bbbeba-bgbbGeeebgcFdFggbebgbbbbeeeeacadbbdggecccbaA-eegF|
R>  4|gaaeegcceDF-F-ge-Fd---cgd--b-C-Fba-g--F--ggbFC-gbggebbagcaaFa-b-bg---eeb-bac-c-ddbeb-aaaaAa-g-eb|
.>  4|agb-c---gb--------------g--e-g-cd-----a--e-gCF-d----d-bae-e-----g----------F----aF------A-D-----|
C>  3|----------------------------------------------------------F-------------------------------------|
O>  3|A----------F------------b-------------F--b---eD-DD-----e--f-------------------------b-----------|
M>  3|age--adggFDD-Dcg-dc-cceecggeDb-dddgddbbF-eegFFAgde--eDaacac-bb-gc---eeeD-a-ddd-g-cccC-FFFaaabeee|
->  3|fA----gdddbb-----a--ggA-F----------b-cf--cg--Da-eb--De-DC-b--D--b----------------bbbc---a---ebbb|
F>  2|-b-----------F---e-ecgG--------a-------------G-G-------G-----g-------------------------fb-------|
R>  2|aaaa-aa-D---DDe--DbddcFAbf-aa-egg-gGgbb-bebbggFfGG-GGGbaabbb-fFbbDe----a-Ga---Gggg---FFgFbbb----|
.>  2|-------------------------------d-----------------------A----------------------------------------|
T>  2|AA---A--d----fb--dabCFg-----G-ff---------f-AFF-Fgg-aaaaFb----eb-ee-------a----g--G---ggFf-------|
A>  1|--------------------b---b------------bb-------------------bA------------------------------------|
B>  
N>  7|------------------------------------------------------------------------------------------Fe----|
A>  7|----------------------------e-c----------CC-----c-----------------------------------------eCe---|
B>  6|Dbe-a---dF-gg-FadCA--FeGG--eb-bDCccd-Gbb-cf-Gec-DC-C-----ggFF-----------c-F----A--cCC-CeeA-dFe-e|
B>  6|-----------------------------------------D------------------------------------------------------|
E>  6|-----------------ff---g-----g--FcFge--c--f------b---------F-------------------------g--cde------|
R>  6|A-F-e---F-------eAC---F----ge--ddedg--GF-g--gcg-CD--------de-------------------g----d--dCd--a---|
.>  6|-----------------a--------------------C--b----------------------------------------------Aa------|
C>  6|eegegeeaaegFd-gggFFFFgCee--bDDdceCececdcceegcgeFeFFe-dd--eedd-----------eCCd-cCC--ddFdeaaC-edCdF|
O>  5|---------------------------------------------b-----D---------G----------------------------------|
M>  5|----FFdg---FegF---dCF----eF-FegcgeCecgcd-bceFFAeFFFdg-d---eFdFe-ggg---FCea-aeeaddgFadaaaaaFaDaba|
->  5|----g-ed----Fe-----FC-----C-egcgb-ddadF--D-ccceDa-Gga-----FdCb--------aFFF-b-a-Ffab-Fbd-Fgfea---|
F>  5|------C-----CF-----d----------ab-----ag----Faac-D--eF-----de-g----------a--F-d-e--a-b----d--e---|
R>  5|D--ccegCC--eddC---eeDDe-bFdeDFeaccFcdcabcceggGgFbDaae-ceaCgGGCgeeCega-edddFggFFaaCdFaFeFeFgAFFCc|
.>  5|------------------------------b------bb----a-g--C--F------a--e-------------d----------------g---|
T>  4|-----aF----a----c-gbc---------bbaD---abd-g-aae-b-DD--ddaCea-bCC----------------ga----b---gbga-da|
A>  4|--------------------a----------e-F---d------eF--------be----db-----------------b---------b-ag---|
B>  4|-------------------------------------g------F--------------------------------------------f-D----|
N>  4|gbbggbgccFbbgbgggccaAAbgbgbgegggbedaFDgggbbcCaaFFbbagbebeCCaeeegaCea--agbaFgggFFdggaFaaaaFdFCFgb|
A>  4|bgeeega-FcdFbc-ceaacDeaeebgb--accgFFdFdaecgggbeabaegeggdbbGCadgC--C---bFa-dbddgabadFagd-FaabFabg|
B>  4|-e---ec--bFdFg--a-eeF----a----eagb---bab-e-ebgFDaFgb-eGGddeegga-----------a-aa-dgda-gdg-ddgddgaF|
B>  3|--------------------------f---------------------a----------F-----------------------------aAA-d--|
E>  3|--------------------------A---------------------------------------------------------------ff----|
R>  3|--------------------------F-e-----F-A---gc------bfD--De---Fg-------------d----A---d----d-AgcaFg-|
.>  3|eee-eadddd-ggbbc-bFFaacabbbbbgbe-ddaFbbgcgggaaaFDFaegeGeeefaFa-------abadadaAadA--DaadaDaddFAgAd|
C>  3|--D-a---Cg---ccb------aeeeg-gb---aafa--bCe-Fg---AaebebD---gf----------agaDadada---aA-a-a-DaadCdg|
O>  3|--------------------------e---------------------------------------------------------------------|
M>  2|--------------------------F---------------------------------------------------------------------|
->  2|ee-aaaa--GFgFF--FgFFbbbeeaGeeeaAaG---ggG-cc-F-FF--ee--eefeaa-------a--a--dd--ddd--dDd--ddCGA-aag|
F>  2|---------ggFg----FgfF-----gf---a-a-----g-C------------------------------------D----d------ga--A-|
R>  1|-----------------------------------------------bbb----------------------------------------------|
.>  
T>  7|-----------------------g-----------d-d---e--D-e----C-C------e-----e---------------dd------------|
A>  7|-----------------------------------e-----------------e------------------------------------------|
B>  7|--------e-----------dF-C-----------Ceee-CdeCdCCee--ddd-d-ce-Fd-e-CCeFdd-----cc--d-cc--------cd--|
N>  6|-aa-C-b-cFFaFe--Ce---Cad---b-c-d---DagFeDCCDdeeFFeedbbedFccdeF--CCDd-DGF--dbfGaFaFfbeF--FFFggFd-|
A>  6|------------------------------------------a--------------------------e--------------a-----------|
B>  6|-d-------------------F--------------------daeC-------G-b-C-----------GF---f--F---Dc-d-----------|
B>  6|-FC------e-d---------GF----d-------FCag-edAdFF---FFC-e-F-b---e---e---Fd---b-cde--edFFe------caF-|
E>  6|------------------------------------------D-----------------------------------------------------|
R>  6|------------------------------------------g-D------------------------a----F------g--b-----------|
.>  6|------------------------------------------F-----------------------------------------------------|
C>  6|deedd-FFggeeed-dFFaaaadeedagceFFFFdddCdddeeFgaCeeddgdCFgdgFFFde-FFdDedCee-ggbeFaFcDfgd--dddeedg-|
O>  5|----------g--b--------------------FF------F-D----------------f----------------f----e------------|
M>  5|----------------------------------g------------------------------------------------F------------|
->  5|dFdF-ab-dbcagdgaCa----bC-aaGcbcbCbGcgcaFcgaeFFageabgFFggbcbdbbdgdFeabcFae-Fgfggabfdddcd-ddagg-dF|
F>  5|ACgd----c-a--fdce-----ab--Fegca--acdFDeg--gcGe-egdgdd-bGagfAdFcdeed---dCb-G-cecggcFcbg---------d|
R>  5|-gFa------F--g-d------------bgF---aacgd---bFgc-a-eFFc-e--dgFacaFcag---Cgd-g--ae-FbggFC---------a|
.>  5|eeGCFFFaacbFaccFFCa-aeCa-FbFfefFeedeeeFeeeeaegedFbccggFccacbFdbcgccFadeeFedddddfaafbcFeegFdccdFc|
T>  5|----------d--e---------------ag---egC-----Ggb-----e-e----beagagf------bF--a---a---cf------------|
A>  4|---------------------------------------------------------------------------------e--------------|
B>  4|-----------------------------------D-------F-------------------------------------b--------------|
N>  4|-------------b---------------------F-------f------------------C------------------D--------------|
A>  4|a---Ff-gd-gbCgbfd---Fa---g---dd-dbggFCd-F-Fddfa--a-d-gd--ga-caceg-----b---b--abb-dbg-gdc--cfcF-b|
B>  4|----ag--g-d-dcaC----d--------Cg-bedbbd----dGf--------eb--bc---aa--------------fg-fcb-A-a-----C-c|
B>  4|----------b--f-F--------------a---bf------bbb------------d----e------------------Ag----f-----g-a|
E>  4|gFgggegdbffgbddbadgdabbgFebbfeDagFCCfFaCaFgaagFFFbgggagbdffcgGfgdFaaggaFbgggdddfbgeeddeggddcfcdg|
R>  4|dbFFddbbfgcdaACdFFagedFb-dgdgffgageeCaCdd-aggaddagFaadaggcAbagFfCGFd-eFdFadaaeadgaacbfbbdgfaadbD|
.>  4|bga-GbaaaaCagagafa-bbFaa-b-adabbCdaaegFgg-DCDFgbdd-F-Fe-bab-bbbbf--F--dadda-ffea-cdagbad--gddb-f|
C>  3|--------------------------------------------g----------------------------------------G----------|
O>  3|----------b----d----a------a--a----baCfeF-aabf---------A---AdGgf---a---dA-a-------DabDg-dgdg-d-b|
M>  3|-----------------------------------A-a--a--AeD-------------bA---------------------dDagb-b-b----G|
->  3|---d----a-d--a-a-d-add-a---dg-d--G-dbdgffFCcfaa--d-dadAbbbadaDbbDAAG--dAg-b-C-d--GbfdaaAgbDaFDAD|
F>  3|DdFFgagbgafdggafdadFgaaggdAgaagdgfAfAAFAbaFdAAdada-AdgadADgabdedddadadAaadddbbbbddfbGdDbaGGAgGDd|
R>  3|-a-g-ddgd-a--GAgag-gDDdd-gGbdfDgdggGdbAbAAdgadAdaD-aAadaadbDCbaAaadg-aaDFaAbdgadbfgdgbdgAAaFabba|
.>  3|-------------------------------------g--d---F---------------------------------------AA--D-g-----|
T>  2|----F---------ad---G-----d-------G-e--Gadd--GC---C-a-FCD-FG---g-----a---gG----g---FGFFg---gfGGgG|
A>  2|-----------------------------------------A----------------------------------------f-------------|
B>  2|G---Gaa--gaa-agadd-FadddgGd-FaGaagGaDdaGaaAGaaaDDadCGGadCCFfCdaGaa-ggaddCFad-gad-dGCGgFgFgaFgFGF|
N>  2|-----------------------------------------C---d---d---f-------------------a--------gg------G-----|
A>  2|a---gG----Gd--GGC--gG----a--g-a--FaGC-AAGDaaAGd-GG-d-gGCddgdd-GaGd--G-a-dg-C-GGe--aagGGFGGFGFgbg|
B>  
B>  7|------d-----e-------c-------------CF--c-D-----e---------------------D--C-------------d-c--------|
E>  7|------c----------------------------D--------------------------------c------------------F--------|
R>  7|------D-----c-eFdeeeD----c--FFFeFFee-cD-Fdeee-de-e-C---FF-dcd---dFd-ddCe---C------dDdCcdcC---C--|
.>  7|------e-------------------------------------------------------------C---------------------------|
C>  6|dcaFe-egcdfdgfgeFgCCcbbbCbDbbee-cFaFcFFee--ee--e-a--FCaggg-dedcaffgFcDdCGCGFCeeFdeGfdeddedg-e---|
O>  6|-------F---------------------------------------------e-------------b---A--------------ef-b------|
M>  6|----g-AdCfFFfg-F-c---d-dbfCFd-------gD-FF-----------DG--ea--d-f-b--GdCbbg-gbGg-eF-F--cfgdfC-----|
->  6|----c-FefccfebebdC-FDFcCdeADgc---cddAe-cd-----------ag-GGe--g-FbeF-DDbFFFeCeFCGaC-D--dcCCgf-----|
F>  6|-------A------------------------------------------------------------------------------DD--------|
R>  6|----A--c-ea--C-------c-----e------------------------ea---C---------fbc-d--------c----gbbbeb-----|
.>  6|-------a------------------------------------------------------------------------------Ce-F------|
T>  6|edFaaFcfeFDbceffCeecFgdccCbcDFFFeeeeedcgcdFaFdaCaC-CdFgaadecceeFFafeedceCaagdaFgDdcdcfacDCded---|
A>  5|-------g--a---a------c----A----------F--------------FC---A-dgb--------e-Cec-b-d--------G--------|
B>  5|----------c--------------------------------------------------------------aC---g-----------------|
N>  5|dfcaFbfbaaFegbCbgggbcbdbdaccGFcbDbcdcbdda-beae-Aee-ceGeCeFeeaFgcgccbCFbCcdaFcAAgedbcaaFebgG-a-ad|
A>  5|F-b-a-becgdccGccbc---CcGgbbGDdadgabg-dFaF-g-e--G-b--bed-CcFgAdcgdeggeagaFgddeeeF-adaf-bFceg-----|
B>  5|----g--ag-G-Fgbg-f---ae-ceDebaGac----gbc----b--e----Ca---C-cGA--egd--bFdaGFeAdae-bad--gbdFa-----|
B>  5|gcddbcccddegecgecabcFFbgbcebecDDacgbgacFcaeaAadCCGaCdbgedeCCeabFfdacbeCeeFegdaFGdcgbcgccgdeeg-ee|
E>  5|----c--df-g-AeAa-----d----g--D--e----c------d-------cg---a-bde--bbb--gdFgAgCFFC--g----egeb------|
R>  4|-----D------------------------------------------------------------------------------------------|
.>  4|----cbfF---------------------------------------------------------------F------------------------|
C>  4|acd-aecC-ba-----gcd--be--F-De--Gbge--g-a-----------bF--a-gdbFa-acc-abdgggb-g--A--b-bg--c-Ce-----|
O>  4|-f--fgba-d--------c------a--d--c-e---d-------------------F--gb--a--bggbdad----d--a-dC--a-g------|
M>  4|----gaCg-----------------f-----------a---------------------------------fb----------f-----d------|
->  4|eacdbdafccfdgggcbdfdfafbgceefbbaccfcaeaddgbdaddaCeCeaadgadgFbeagfaaDdeCCCgaFaagaeebcafdggFafcbbb|
F>  4|ceggdfdcaacfebaacfAfafggcbDdadGbeacbccggbbabda-C-aaadFFdgaadddgdCfcdGFeaFabdFdadFggacafbdaCcgfac|
R>  4|ggbfCcgdffebccebeaaa-dcc-gfbGe-eabb-gbdb-d-gee-e-CeDCgbFdDFgagbbFdfAaaaedFFa-FF-dddgfcad-egaa---|
.>  3|---------------------G--------------------------------------------------------------------------|
T>  3|b-DD-G------AeA--CDb-c-c--A-bG---------------------ba-G----da--dA----b-da-g--------aF-abAA------|
A>  3|--A----------Aa--f---f----a--------------------------------a----------------------------a-------|
B>  3|G-bfCgg---GFedca-aaG-bbDgAG-fg-f-aaac-d-----------FabFa--FdDd-dgd-b-bA-aF-a-ddd--AACd-dgdgg---g-|
N>  3|DddbdfGfFfgbbDeeedGabegbbaFaAecGfffgfbbbbgeea-e-aefAAaAdddFFGabAg-adAdaACadaGaFaaaddbbDDDaaddDdg|
A>  3|dGaADFfdf-bfcbbAaDddfgfgGggAGAGc-ccca-ggg---e-b---AfdAdaaaaAgdabb-dbdaGDdFAAaFadddbbgabdbdA--FD-|
B>  3|-------------f-------F----b---------------------------------------------------------------------|
B>  2|--GGeFFe-FFcGdeA-aDgac-ggeAAe----Cce-gFg------------D---a----G-C--a---a----aa-------f----ga-----|
E>  2|----------------------------------g-------------------------------------------------------------|
R>  2|----------C-----------------a-----F-------------------------------------------------------------|
.>  2|----------d-------------A---c-----f-------------------------------------------------------------|
C>  2|gFFgFGGgDfGeCCaGcGaagaCCGGabFfCbFaCFeGcdgGGaa-aGaaGAaadggGddggDddGGaddFGddDFGddFaaaCCGd-dDg-----|
O>  2|---aa--d--e--fg--C---G--a-fGf----ce---C----------------------A----------------------g----f------|
M>  2|-ggFgffCfegCceGaCcGGGAcGFaGfb--CfbGC-FbGGga----a--aaA-f-Gaf-FadG-gA--Cge--gGF--g---dGa---GG-----|
->  1|---------------Ab-------------b-----------------------------------------------------------------|
F>  1|---------------b--------------------------------------------------------------------------------|
R>  
.>  7|-------------------D---D-ee--Ddc-Fc------g-cF-F-eDc--c------------e--------------------------d--|
T>  7|-------------------------------C--e----------------------------------------------------------D--|
A>  7|-----------ddD----eCe-FF-DD-ceFDCgDc----ge-DD-dDCCDdFdD--------d-Cd-C--------CC------------CCCC-|
B>  7|-------------------------------d----------------------------------------------------------------|
N>  6|------------Cc----eFedfDadcgFbFdfFFggCcfDFgFDcegdFcdeddge---dGa--eacd--cgC---cC--C-A--------daFe|
A>  6|---------------------F--f-----ce--a-d------------------------------------F--------------------d-|
B>  6|------------ga-------e-cgaffecgDF-dcb---g--e---------c--F--------f-dF----d----g----F---------gaF|
B>  6|------------bf----abcaFFdFFegFCbeDeaec-GAgecF----dFacF-dG---ef---GCFA----A----e--c-b--------FFbC|
E>  6|------------GA-------g-eeeecG-aa--D-G---b--------------------------eb----b----b---------------C-|
R>  6|---------------------G--c-----bC----------------------------------------------------------------|
.>  6|-dd-d--cc-eGee---cceFfedFcgdcCdfdcgdaGGdGGDdbeFcgegbFgcededeCeeGfCeCCd-CCgd-CCdC-dCd-------FeeeG|
C>  5|------------gf-------gDDGa-ae-----ba------c-a------e-a------------C-----------------------------|
O>  5|------------ea---------eg-----------------D-----------------------------------------------------|
M>  5|--G-c-e--Gebabg-dfddfccbaFgcbedbddfdgacFbcGbbeeFbccdebFeGebbeCb-GGaFaFaFeeFFeecbbedFgFe------dab|
->  5|--F--------ebF---eabFddccfcbdbbfbfgeFFggDebeD-ga-g-gcec-g---Cbe--Cdceebb-ddCF---edFaaC-------aeC|
F>  5|-----------ccg---Fg-caeaFdFeF-aaeceFec-f-baac-ag-d-F-F-------G---eF-Fa---gfad---FFee-b-------bb-|
R>  5|-FgddccecccgGcd-fdccdegdegeFcgccfgFccbFbeDecFadegbgbFcdaabeebFGGebGedddeFaaeaFeFaacdFeF----FFFFF|
.>  5|------------dd---g--efagde-dg--ec-cgG-----CDd-c----a-d------------e-g------b----C------------gd-|
T>  5|------------------------------------------F-----------------------------------------------------|
A>  4|------------------ab-f------------------------------------------------e-------------------------|
B>  4|---a-a-ddbc-efgf-bFACDabfagbaaba--fgggef-G-f--aacbaeac-------a---DdC-bgafd-g-gg--Fgga-a---------|
N>  4|---c-F------cgd--Cfa-cDcb----b-d---ab-g--a-e--bg----g--------C----F---bFCG-b-F----abF-e---------|
A>  4|------------------Ce-bc--------c----e----d----------------------------C------------a------------|
B>  4|cfggaeafaGGabecgcgccggeaeebggggeecafcbccfedGbdebgegabdbbgdddbeCCCCaFFgdgdgdaadFaggCDbgbde---aaab|
B>  4|-e-efdFafadefDfcfcggdCbfcdefeecgffgdfcbaefGbd-feaCbgdaddaae--b-eeebaaaabgFgDFCDdaaddg-g-------g-|
E>  4|-g-feffeGdbcacaagfbCbafCafceccefcbdbaGdeggbde-ccbccdeeag-e---c---gggddFdFabdgadgddFFd-d---------|
R>  3|-----------A------D-----------------------------------------------------------------------------|
.>  3|b----a--A--eGdd---GGf-Gg--cea-ADd-gfGg---A-e-------A-------------b-a---A-dg-a-AbG--bF-----------|
C>  3|-----------a-A----Caa-----b-A-Cf--AFC----G-D-----------------------------b--D-bG----g-----------|
O>  3|c-bbfc--e-afcgD--GddddgF-FCfgADdC-FCbc-a-eGc-e-b-a-bdb-----------e-b-AgdGDb-GADAA-ADa-----------|
M>  3|GccccfaaceeCAagdgdgDGadddbFdbaaafddbgfbbabag-bcffccebdbgeeaebeeeefAdabaGdadadddDadaaAa----------|
->  3|gggfbb-caafcCcGgdgFgDDDfbdfbeeeCabbAcbgA-aba-Gfe-Agggggba--------AbAAaGaaAAgAaaagadAb-----------|
F>  3|-----------D-G----a-g----------------------G----------------------------------------------------|
R>  2|------------eg-------gfGFg-fDG-D------aaGdAe---afdCggGa--------------a-----G----GDd-ga----------|
.>  2|----------------------------a-------------------------------------------------------------------|
T>  2|----------------------------G-------------------------------------------------------------------|
A>  2|----------------------------g------------ab----CDC--e-------------------------------------------|
B>  2|-----b-b---fffggF-gGgFGggdedFAceadGaceGAFGacffGGaFcacdfGGaa--aGaA-AAddGGddGgGaDFFGDddFGG--------|
N>  2|-------------G-------dg----bec--------AF-ff----cec-FFgG--------------------a----A---------------|
A>  2|-----------FFFGFg--gGGFfGf-CfaCdAagACggGaAGdee-AbGeGafg-a-----a-a-adDDad--gFa--gaCaDGGaa--------|
B>  1|------------------------------b----bbA------b-------b-------------------------------------------|
B>  
E>  6|b-----------------------------------------------------------------------------------------------|
R>  6|fe----------------------------------------------------------------------------------------------|
.>  5|-a----------------------------------------------------------------------------------------------|
C>  5|aeC---------------------------------------------------------------------------------------------|
O>  5|ebG---------------------------------------------------------------------------------------------|
M>  5|Fdb---------------------------------------------------------------------------------------------|
->  5|gCe---------------------------------------------------------------------------------------------|
F>  5|dF----------------------------------------------------------------------------------------------|
R>  4|-a----------------------------------------------------------------------------------------------|
.>  4|-d----------------------------------------------------------------------------------------------|
T>  4|GGb-add-----------------------------------------------------------------------------------------|
A>  4|bgG-dF------------------------------------------------------------------------------------------|
B>  4|-b----------------------------------------------------------------------------------------------|
N>  3|a-----------------------------------------------------------------------------------------------|
A>  3|b-----------------------------------------------------------------------------------------------|
B>  2|----Gaa-----------------------------------------------------------------------------------------|

 Rate:
5 star
4 star
3 star
2 star
1 star
Login to Edit
Edit
Tab

View Sheet Music
Sheet
Music

Speed:
Play Intro (login for the full song)
Play
Intro
Sustain:
Download midi (intro) ...

 

Comments / Corrections (0):
 

No comments yet...

Comment on this tab   -   Unhelpful comments are exterminated.
  Your Guest Name:
      [Member Login]
  Comments:
 

Don't understand the tab?
See "How to Read Piano Tabs".
Supported tags:
<i>italics</i>
<b>bold</b>
<u>underline</u>
<tab>tab lines</tab>
  Are you a spam robot?

If not, solve the equation:
[14420 TabNabbers online]
©2018 TabNabber.com - Musician SupportedContact usAdvertisingPrivacy PolicyTerms of Usefacebook facebookGoogle +