TabNabber Tablature   Musician Supported
  Tablature de Piano
Espa˝ol English
Franšais Русский
Voir Artiste:
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Piano

Piano Tab, Accords

Featured! Featured! Featured!

(5 from 4 votes)
5,979 Views, Last Update 2 years ago
Print
by: MatthewMcCollum


Tabologist
[Tabologist]
F>   2:4|---g------------>g-------------->g-------------->F---------------->g------------>g-------------->g-------------->F---------------->|
R>   2:4|---e------------>e-------------->e-------------->d---------------->e------------>e-------------->e-------------->d---------------->|
.>   2:4|---d------------>C-------------->c-------------->c---------------->d------------>C-------------->c-------------->c---------------->|
T>   2:3|---b------------>a-------------->a-------------->a---------------->b------------>a-------------->a-------------->a---------------->|
A>   2:3|---e------------>C-------------->c-------------->d---------------->e------------>C-------------->c-------------->d---------------->|
B>  33:2|---------------------------------------------------------------------e>e>-----------C->C>e>g>G>a>c->c>-----c>C--e>Dd->-----c>C>d>D>|
N>  33:1|-------------------------------------------------------------------e>---b->e>g>G>a>g>-----------------ga>b>---e>------FgFa>--------|
A>   D:2|-------------------------------------------------------------------c---e---c---e-c-----e---c---e-c-----e---c---e-c-----e---c---e---|
B>  
B>  
E>   2:4|g------------>g-------------->g-------------->F---------------->g------------>g-------------->g-------------->F---------------->|
R>   2:4|e------------>e-------------->e-------------->d---------------->e------------>e-------------->e-------------->d---------------->|
.>   2:4|d------------>C-------------->c-------------->c---------------->d------------>C-------------->c-------------->c---------------->|
C>   2:3|b------------>a-------------->a-------------->a---------------->b------------>a-------------->a-------------->a---------------->|
O>   2:3|e------------>C-------------->c-------------->d---------------->e------------>C-------------->c-------------->d---------------->|
M>  33:2|--e>e--------------C>Ce>g>G>a>c->c>-----c>C--e>Dd->-----c>C>d>D>e>--e------------C->C>e>g>G>a>c->c>-----c>C--e>Dd->-----c>e>d>D>|
->  33:1|e>---b->e>g>G>a>g->----------------ga>b>---e>------FgGa>----------e>-b->e>g>G>a>g------------------ga>b>---e>------gFga>--------|
F>   D:2|c---e---c---e-c-----e---c---e-c-----e---c---e-c-----e---c---e---c---e---c---e-c-----e---c---e-c-----e---c---e-c-----e---c---e---|
R>   D:2|F-G-F-G-F-G-F-G-F-G-F-G-F-G-F-G-F-G-F-G-F-G-F-G-F-G-F-G-F-G-F-G-F-G-F-G-F-G-F-G-F-G-F-G-F-G-F-G-F-G-F-G-F-G-F-G-F-G-F-G-F-G-F-G-|
.>  
T>  81:4|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------d>D>|
A>   2:4|g-------------->g-------------->g-------------->F-------------->g------------>g-------------->g-------------->F---------------->|
B>   2:4|e-------------->e-------------->e-------------->d-------------->e------------>e-------------->e-------------->d---------------->|
N>   2:4|d-------------->C-------------->c-------------->c-------------->d------------>C-------------->c-------------->c---------------->|
A>   2:3|b-------------->a-------------->a-------------->a-------------->b------------>a-------------->a-------------->a---------------->|
B>   2:3|e-------------->C-------------->c-------------->d-------------->e------------>C-------------->c-------------->d---------------->|
B>  33:2|--d>e>g>--d>e>g>--C>e>g>--C>e>g>--c>e>g>--c>e>g>--c>d>F>--c>d>F>e>--e------------C>C->e>g>G>a>c>c->-----c>C--e>Dd>d-----c>e>d>D>|
E>  33:1|b>------b>------a>------a>------a>------a>------a>------a>--------e>-b->e>g>G>a>g------------------ga>b>---e>------aFea>--------|
R>   D:2|c---e---c---e---c---e---c---e---c---e---c---e---c---e---c---e---c---e---c---e-c-----e---c---e-c-----e---c---e-c-----e---c---e---|
.>   D:2|F-G-F-G-F-G-F-G-F-G-F-G-F-G-F-G-F-G-F-G-F-G-F-G-F-G-F-G-F-G-F-G-F-G-F-G-F-G-F-G-F-G-F-G-F-G-F-G-F-G-F-G-F-G-F-G-F-G-F-G-F-G-F-G-|
C>  
O>  81:4|e-->--e>-g>-b>a------>e>g>G>a>c->c>g-b-a>e>c->dDd->--F->c>C>d>D>e-->--e>-g>-b>a------>e>g>G>a>c->c>g-b-a>e>c->-Dd->FgFa>c>C>d>D>|
M>   2:4|g------------>g-------------->g-------------->F---------------->g------------>g-------------->g-------------->F---------------->|
->   2:4|e------------>e-------------->e-------------->d---------------->e------------>e-------------->e-------------->d---------------->|
F>   2:4|d------------>C-------------->c-------------->c---------------->d------------>C-------------->c-------------->c---------------->|
R>   2:3|b------------>a-------------->a-------------->a---------------->b------------>a-------------->a-------------->a---------------->|
.>   2:3|e------------>C-------------->c-------------->d---------------->e------------>C-------------->c-------------->d---------------->|
T>  33:2|--e>e------------C->C>e>g>G>a>c->c>-----c>C--e>Dd->-----c>C>d>D>e>--e------------C->C>e>g>G>a>c->c>-----c>C--e>Dd->-----c>C>d>D>|
A>  33:1|e>---b->e>g>G>a>g------------------ga>b>---e>------FgFa>----------e>-b->e>g>G>a>g------------------ga>b>---e>------FgFa>--------|
B>   D:2|c---e---c---e-c-----e---c---e-c-----e---c---e-c-----e---c---e---c---e---c---e-c-----e---c---e-c-----e---c---e-c-----e---c---e---|
N>   D:2|F-G-F-G-F-G-F-G-F-G-F-G-F-G-F-G-F-G-F-G-F-G-F-G-F-G-F-G-F-G-F-G-F-G-F-G-F-G-F-G-F-G-F-G-F-G-F-G-F-G-F-G-F-G-F-G-F-G-F-G-F-G-F-G-|
A>  
B>   2:4|g------------>g-------------->g-------------->F---------------->g------------>g-------------->g-------------->F---------------->|
B>   2:4|e------------>e-------------->e-------------->d---------------->e------------>e-------------->e-------------->d---------------->|
E>   2:4|d------------>C-------------->c-------------->c---------------->d------------>C-------------->c-------------->c---------------->|
R>   2:3|b------------>a-------------->a-------------->a---------------->b------------>a-------------->a-------------->a---------------->|
.>   2:3|e------------>C-------------->c-------------->d---------------->e------------>C-------------->c-------------->d---------------->|
C>  33:3|--e-e------------C->C-e-g-G-a-c->c------c-C--e-Dd-------c>C-d>D-e>--e------------C->C-e-g-G-a-c->c------c>C--e>Dd>------c>C-d>D-|
O>  33:2|e>---b->e>g>G>a>g------------------ga>b>---e>------FgFa>----------e>-b->e>g>G>a>g------------------ga>b>---e>------FgFa>--------|
M>   D:2|c---e---c---e-c-----e---c---e-c-----e---c---e-c-----e---c---e---c---e---c---e-c-----e---c---e-c-----e---c---e-c-----e---c---e---|
->   D:2|F-G-F-G-F-G-F-G-F-G-F-G-F-G-F-G-F-G-F-G-F-G-F-G-F-G-F-G-F-G-F-G-F-G-F-G-F-G-F-G-F-G-F-G-F-G-F-G-F-G-F-G-F-G-F-G-F-G-F-G-F-G-F-G-|
F>  
R>   2:4|g------------>g-------------->g-------------->F---------------->g------------>g-------------->g-------------->F---------------->|
.>   2:4|e------------>e-------------->e-------------->d---------------->e------------>e-------------->e-------------->d---------------->|
T>   2:4|d------------>C-------------->c-------------->c---------------->d------------>C-------------->c-------------->c---------------->|
A>   2:3|b------------>a-------------->a-------------->a---------------->b------------>a-------------->a-------------->a---------------->|
B>   2:3|e------------>C-------------->c-------------->d---------------->e------------>C-------------->c-------------->d---------------->|
N>  33:2|--e>e------------C->C>e>g>G>a>c->c>-----c>C--e>Dd->-----c>C>d>D>e>--e------------C->C>e>g>G>a>c->c>-----c>C--e>Dd->-----c>C>d>D>|
A>  33:1|e>---b->e>g>G>a>g------------------ga>b>---e>------FgFa>----------e>-b->e>g>G>a>g------------------ga>b>---e>------FgGa>--------|
B>   D:2|c---e---c---e-c-----e---c---e-c-----e---c---e-c-----e---c---e---c---e---c---e-c-----e---c---e-c-----e---c---e-c-----e---c---e---|
B>   D:2|F-G-F-G-F-G-F-G-F-G-F-G-F-G-F-G-F-G-F-G-F-G-F-G-F-G-F-G-F-G-F-G-F-G-F-G-F-G-F-G-F-G-F-G-F-G-F-G-F-G-F-G-F-G-F-G-F-G-F-G-F-G-F-G-|
E>  
R>  
.>   2:4|g------------>g-------------->g-------------->F---------------->g------------>g-------------->g-------------->F---------------->|
C>   2:4|e------------>e-------------->e-------------->d---------------->e------------>e-------------->e-------------->d---------------->|
O>   2:4|d------------>C-------------->c-------------->c---------------->d------------>C-------------->c-------------->c---------------->|
M>   2:3|b------------>a-------------->a-------------->a---------------->b------------>a-------------->a-------------->a---------------->|
->   2:2|--d>e>g>--d>e>g>--C>e>g>--C>e>g>--c>e>g>--c>e>g>--c>d>F>--c>d>F>e>--e------------C>C->e>g>G>a>c>c->-----c>C--e>Dd>d-----c>e>d>D>|
F>   2:1|b>------b>------a>------a>------a>------a>------a>------a>--------e>-b->e>g>G>a>g------------------ga>b>---e>------aFea>--------|
R>  33:2|e-->----------C-->------------c-->------------d-->--------------e-->----------C-->------------c-->------------d-->--------------|
.>   D:2|c---e---c---e-c-----e---c---e-c-----e---c---e-c-----e---c---e---c---e---c---e-c-----e---c---e-c-----e---c---e-c-----e---c---e---|
T>   D:2|F-G-F-G-F-G-F-G-F-G-F-G-F-G-F-G-F-G-F-G-F-G-F-G-F-G-F-G-F-G-F-G-F-G-F-G-F-G-F-G-F-G-F-G-F-G-F-G-F-G-F-G-F-G-F-G-F-G-F-G-F-G-F-G-|
A>  
B>  
N>   2:4|g------------>g-------------->g-------------->F---------------->g------------>g-------------->g-------------->F---------------->|
A>   2:4|e------------>e-------------->e-------------->d---------------->e------------>e-------------->e-------------->d---------------->|
B>   2:4|d------------>C-------------->c-------------->c---------------->d------------>C-------------->c-------------->c---------------->|
B>   2:3|b------------>a-------------->a-------------->a---------------->b------------>a-------------->a-------------->a---------------->|
E>   2:3|e------------>C-------------->c-------------->d---------------->e------------>C-------------->c-------------->d---------------->|
R>  33:2|--e>e------------C->C>e>g>G>a>c->c>-----c>C--e>Dd->-----c>C>d>D>e>--e------------C->C>e>g>G>a>c->c>-----c>C--e>Dd->-----c>C>d>D>|
.>  33:1|e>---b->e>g>G>a>g------------------ga>b>---e>------FgFa>----------e>-b->e>g>G>a>g------------------ga>b>---e>------FgGa>--------|
C>   D:2|c---e---c---e-c-----e---c---e-c-----e---c---e-c-----e---c---e---c---e---c---e-c-----e---c---e-c-----e---c---e-c-----e---c---e---|
O>   D:2|F-G-F-G-F-G-F-G-F-G-F-G-F-G-F-G-F-G-F-G-F-G-F-G-F-G-F-G-F-G-F-G-F-G-F-G-F-G-F-G-F-G-F-G-F-G-F-G-F-G-F-G-F-G-F-G-F-G-F-G-F-G-F-G-|
M>  
->  81:4|e-->--e>-g>-b>a------>e>g>G>a>c->c>g-b-a>e>c->dDd->--F->c>C>d>D>e-->--e>-g>-b>a------>e>g>G>a>c->c>g-b-a>e>c->-Dd->FgFa>c>C>d>D>|
F>   2:4|g------------>g-------------->g-------------->F---------------->g------------>g-------------->g-------------->F---------------->|
R>   2:4|e------------>e-------------->e-------------->d---------------->e------------>e-------------->e-------------->d---------------->|
.>   2:4|d------------>C-------------->c-------------->c---------------->d------------>C-------------->c-------------->c---------------->|
T>   2:3|b------------>a-------------->a-------------->a---------------->b------------>a-------------->a-------------->a---------------->|
A>   2:3|e------------>C-------------->c-------------->d---------------->e------------>C-------------->c-------------->d---------------->|
B>   D:2|c---e---c---e-c-----e---c---e-c-----e---c---e-c-----e---c---e---c---e---c---e-c-----e---c---e-c-----e---c---e-c-----e---c---e---|
N>  
A>  81:4|e>----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
B>  33:2|--e>e------------C->C>e>g>G>a>a->c>-----c>C--e>Dd->-----c>C>d>D>e>--e------------C->C>e>g>G>a>c->c>-----c>C--e>Dd->-----c>C>d>D>e-->|
B>  33:1|e>---b->e>g>G>a>g------------------ga>b>---e>------gFga>----------e>-b->e>g>G>a>g------------------ga>b>---e>------FgGa>------------|
E>   D:2|c---e---c---e-c-----e---c---e-c-----e---c---e-c-----e---c---e---c---e---c---e-c-----e---c---e-c-----e---c---e-c-----e---c---e-c-c---|
R>   D:2|F-G-F-G-F-G-F-G-F-G-F-G-F-G-F-G-F-G-F-G-F-G-F-G-F-G-F-G-F-G-F-G-F-G-F-G-F-G-F-G-F-G-F-G-F-G-F-G-F-G-F-G-F-G-F-G-F-G-F-G-F-G-F-------|

4 Votes
5 star: 100%  (4)
4 star:  (0)
3 star:  (0)
2 star:  (0)
1 star:  (0)
0 star:  (0)
    Rate:   
5 star
4 star
3 star
2 star
1 star
Login to Edit
Edit Tab
View Sheet Music
View as Sheet Music
YouTube
Watch
Video
Instrument / Track Legend
Instrument Map
Speed:
Play Intro (login for the full song)
Play
Intro
Sustain:
Download midi (intro) ...

 

Comments / Corrections (0):
 

No comments yet...

Comment on this tab   -   Unhelpful comments are exterminated.
  Your Guest Name:
      [Member Login]
  Comments:
 

Don't understand the tab?
See "How to Read Piano Tabs".
Supported tags:
<i>italics</i>
<b>bold</b>
<u>underline</u>
<tab>tab lines</tab>
  Are you a spam robot?

If not, solve the equation: 
[25686 TabNabbers online]


Search Posters/Shirts:

22% off entire order using coupon code: TDOC22 (expires soon...)

Musical Instrument Montage
Musical Montage
Buy at AllPosters.com

The Doors
Jim Morrison - The Doors


Piano Room
Piano Room
Ng, Daniel
Buy at AllPosters.com

Piano Chords
Piano Chords Poster


©2018 TabNabber.com - Musician SupportedContact usAdvertisingPrivacy PolicyTerms of Usefacebook facebookGoogle +